POMAROSA Spring-Summer 2016
Kellie
Kellie
Santa
Santa
Irina
Irina
Marta: Top & Skirt
Marta: Top & Skirt
Giane
Giane
Anastasia
Anastasia
Maria Inés
Maria Inés
Alex: Top & Skirt
Alex: Top & Skirt
Camila
Camila
Sanny
Sanny
Charlotte
Charlotte
Alina
Alina
Victoria
Victoria
Fabiola: Body & Skirt
Fabiola: Body & Skirt
Fanda
Fanda
Bara
Bara
Diana: Skirt
Diana: Skirt
Ana Paola
Ana Paola
Maryna
Maryna
Tereza
Tereza
Shen
Shen
Lera
Lera
Paola
Paola
Denise
Denise
Giane
Giane
Alis
Alis
Sara
Sara
Marie
Marie
Sofia
Sofia
Serena
Serena